Leveringsmodellen

We bieden onze diensten aan via verschillende leveringsmodellen. Zo ondersteunen we onze klanten altijd op de manier die het beste bij ze past. Afhankelijk van de organisatie van klanten en de diensten die ze nodig hebben, kiezen we welk model het meest geschikt is:

Detachering

Klanten huren onze professional(s) tijdelijk in om capaciteit uit te breiden of een bepaalde expertise aan hun eigen team toe te voegen.
Het Computest team heeft een breed scala aan kennis, vaardigheden en ervaring. Onze specialisten opereren altijd onder het management van de klant.

Tijdshorizon en prijsinschatting
Afhankelijk van de klantbehoeften, kan de detacheringsperiode lopen van twee maanden tot onbepaalde tijd. Individuele Computest specialisten werken maximaal een jaar aaneengesloten voor dezelfde klant. Het uurtarief is afhankelijk van hun expertise en ervaringsniveau.
Lees meer…

Project

Op basis van een specifieke behoefte definiëren we een service-project met een bepaalde functionele scope en tijdsplanning. Bijvoorbeeld in geval van een migratie of nieuwe applicatie. In overleg met de klant doen we projectmanagement en leveren we specialisten en tools voor de uitvoering.

Tijdshorizon en prijsinschatting
De doorlooptijd van een project kan variëren van een paar weken tot vele maanden. Normaal gesproken maken we een fixed price, met daarin het aantal verwachte uren en kosten voor de tools die we tijdens het project gebruiken.

Lees meer…

Abonnement

We kunnen terugkerende diensten leveren die zijn ingebed in de interne processen van onze klanten. Deze diensten zijn gebaseerd op een abonnementsmodel en variëren van een specifieke audit of monitoring tot een compleet geïntegreerd performance assurance servicemodel.

Tijdshorizon en prijsinschatting
Bij een abonnementsmodel sluiten we meestal jaarcontracten af, maar we hebben altijd de intentie om voor langere tijd samen te werken. Op basis van de omvang van het dienstenpakket spreken we een vast maandbedrag af. Zo hebben klanten maximale controle over de kosten.

Lees meer…